1-fazni relej za nadzor napona – UR5U1011

Vrijeme čitanja: manje od 1 minute

Općenito

 • AC/DC 1-fazni nadzor napona
 • Mjerenje pri padu napona
 • 1 preklopni kontakt
 • Vrijeme resetiranja: 500ms
 • Napon napajanja = napon mjerenja
 • Tolerancija: -25% do +20% x UN
 • Nazivna frekvencija: AC 48 do 63Hz
 • Radni ciklus: 100%
 • Histereza H: fiksno 5%
 • Prag preklapanja: 75% – 115%
 • Kratkotrajno preopterecenje: 120% x UN
 • Mjerena varijabla: DC ili AC Sinus, 48 do 63Hz
 • kupi u internet trgovini

AC/DC podnaponsko mjerenje za 1f s promjenjivim pragom napona i fiksnom histerezom.
Napon napajanja mora biti konstantno priključen na relej (zelena LED svijetli).
Izlazni kontakt releja se prebacuje u položaj uključeno (žuta LED svijetli) u trenutku kada mjereni napon nadilazi namješteni napona Us.
Izlazni kontakt releja se prebacuje u položaj isključeno (žuta LED ne svijetli) u trenutku kada mjereni napon padne ispod namještene vrijednosti napona Us za vrijednost histereze, koja je fiksna 5%.

Je li vam ovaj tekst pomogao?
Dislike 0
Pogleda: 33