Čimbenici održivosti za poslovanje suvremenog poduzeća

Vrijeme čitanja: 1 min

Uvod

Poslovanje suvremenog poduzeća zahtijeva promjenu poslovne paradigme u smjeru održivosti – od tradicionalnog usmjerenja poduzeća na ekonomski rezultat i profit prema sveobuhvatnom konceptu poslovanja koji se temelji na ravnoteži ekonomskih, društvenih i okolišnih rezultata.

Na tragu sve glasnijih zahtjeva za promjenom paradigme u poslovanju suvremenog poduzeća Europska unija je u Direktivi o nefinancijskom izvještavanju, koja je stupila na snagu 01.01.2017., utvrdila obvezu izvještavanja velikih poduzeća o najvažnijim čimbenicima održivosti za poslovanje.

Potonja obveza u pogledu čimbenika održivosti za poslovanje suvremenog poduzeća dodatno je ojačana i proširena početkom 2023. godine stupanjem na snagu Direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti, koja će od 2025. godine zamijeniti Direktivu o nefinancijskom izvještavanju.  

Čimbenici održivosti za poslovanje suvremenog poduzeća

Sukladno navedenim Direktivama, čimbenici održivosti za poslovanje suvremenog poduzeća odnose se na četiri skupine čimbenika o kojima poduzeća trebaju objavljivati informacije i učiniti ih javno dostupnima svim interesno-utjecajnim skupinama odnosno zainteresiranim stranama (dionicima), slika 1.

Slika 1. Čimbenici održivosti za poslovanje suvremenog poduzeća 

Tematski aspekti čimbenika održivosti

Direktiva o nefinancijskom izvještavanju propisuje da su poduzeća dužna objavljivati informacije o čimbenicima održivosti u mjeri nužnoj za razumijevanje utjecaja na poslovanje, tj. na razvoj, poslovne rezultate i položaj poduzeća (perspektiva izvana prema unutra), ali isto tako i informacije u mjeri nužnoj za razumijevanje utjecaja poslovanja poduzeća na čimbenike održivosti (perspektiva iznutra prema van).

Shodno tome, poduzeća trebaju pružiti jasan, točan i sveobuhvatan pregled svih relevantnih tematskih aspekata čimbenika održivosti koji se odnose na okoliš, društvo i ljudske resure, ljudska prava te podmićivanje i korupciju, slika 2.

Slika 2. Tematski aspekti čimbenika održivosti – primjeri

Zaključak

Sveobuhvatno gledano, suvremeno poduzeće kontinuirano mora razmatrati i uzimati u obzir utjecaj čimbenika održivosti na svoje poslovanje i utjecaj poslovanja na čimbenike održivosti, a sve s ciljem ostvarenja dugoročne konkurentnosti i održivosti na tržištu.

Povrh toga, dvostruka perspektiva materijalnosti u pogledu čimbenika održivosti jest presudna i za prijelaz na održivo svjetsko gospodarstvo uravnoteženjem ekonomskih, okolišnih i društvenih ciljeva u poslovanju suvremenog poduzeća.

Matija Hlebar

Je li vam ovaj tekst pomogao?
Dislike 0
Pogleda: 122