Dužna pažnja postaje obveza za poduzeća u Europskoj uniji

Vrijeme čitanja: 2 min

Uvod

Dužna pažnja prema smanjenju negativnih utjecaja poduzeća na ljude i okoliš postaje jedna od obveza pri upravljanju poduzećem. Ovisno o veličini poduzeća obveza dužne pažnje će u Europskoj uniji biti u primjeni za tri ili četiri godine, s time da će manja poduzeća moći obvezu odgoditi za još godinu dana. 

U lipnju 2023. godine Europski parlament je na svojoj sjednici usvojio stajalište o pravilima za uključivanje dužne pažnje u upravljanje poduzećima na području Europske unije. Pregovaračko stajalište Parlamenta za razgovore o dužnoj pažnji s državama članicama EU-a usvojeno je s uvjerljivom većinom glasova eurozastupnika.  Eurozastupnici žele usmjeriti poduzeća na području EU-a prema smanjenju  negativnog utjecaja poduzeća na ljude i na okoliš.

Poduzeća obveznici dužne pažnje

 Nova pravila za uključivanje dužne pažnje u upravljanje poduzećima na području EU-a primjenjivat će se na poduzeća sa sjedištem u EU-u i na poduzeća sa sjedištem izvan EU-a, bez obzira na gospodarski sektor kojem pripadaju, slika 1. Poduzeća obveznici dužne pažnje će identificirati i tamo gdje je potrebno spriječiti, prekinuti ili ublažiti negativan utjecaj svojih aktivnosti na ljude (npr. dječji rad, ropstvo, izrabljivanje radne snage) i na okoliš (npr. onečišćenje, degradaciju okoliša, gubitak bioraznolikosti). Povrh toga poduzeća obveznici dužne pažnje će pratiti i procjenjivati negativne utjecaje svojih partnera u cijelom lancu vlastitih aktivnosti, što tako uključuje dobavljače, subjekte povezane sa skladištenjem, transportom, distribucijom i prodajom proizvoda, gospodarenjem otpadom i sl.

Zahtjevi dužne pažnje za poduzeća

Poduzeća će svoje poslovanje morati uskladiti s ciljevima Pariškog klimatskog sporazuma i provesti plan tranzicije na klimatski neutralno gospodarstvo, sve s konačnim ciljem ograničavanja globalnog zatopljenja na 1,5 °C. Tako će primjerice u velikim poduzećima s više od 1000 zaposlenika ispunjavanje ovih ciljeva utjecati i na varijabilni dio plaće predsjednika uprave ili glavnog direktora. Zahtjevi dužne pažnje odnosit će se i na suradnju s izravnim poslovnim partnerima s kojima poduzeće surađuje, ali i na institucije i aktiviste za ljudska prava i zaštitu okoliša. Djelovanje s dužnom pažnjom podržat će se mogućnošću mehanizma žalbe na poslovanje poduzeća i obvezom praćenja provođenja mjera dužne pažnje, slika 2.

Nadzor nad obvezom dužne pažnje i moguće sankcije za poduzeća

Nadzor nad obvezom dužne pažnje i moguće sankcije za poduzeća provodit će nacionalna nadzorna tijela na razini svake države članice. Poduzeća koja se neće pridržavati obveze dužne pažnje snosit će odgovornost za štetu učinjenu ljudima i okolišu te će biti sankcionirana na odgovarajući način, slika 3.

Zaključno

Europski parlament kontinuirano poziva na veću odgovornost poduzeća prema identificiranju negativnih utjecaja poslovanja poduzeća na ljude i na okoliš, potom na slijedno utvrđivanje i provođenje sveobuhvatnih postupaka za izbjegavanje ili ublažavanje tih negativnih utjecaja.

Usvojeno stajalište Europskog parlamenta o dužnoj pažnji poduzeća predstavlja svojevrsnu prekretnicu u promišljanju uloge poduzeća u društvu. Obveza dužne pažnje usmjerena je prema budućnosti cjelokupnog društva s poduzećima koja se prema ljudima i okolišu odnose odgovorno, a nikako ne s poduzećima koja izrabljuju ljude i uništavaju okoliš.

Matija Hlebar

Je li vam ovaj tekst pomogao?
Dislike 0
Pogleda: 179