Energetska ušteda kroz primjenu dizalice topline – 1. dio

Vrijeme čitanja: 3 min

Uvod

Posljednjih godina svjedoci smo nužnosti štednje energije s obzirom na stalno povećanje cijena energenata koje je kulminiralo u drugoj polovini 2022. godine, slika 1.

Na zgrade otpada 40% ukupne potrošnje energije pa je izuzetno važno obratiti pažnju na energetsku učinkovitost upravo u  zgradarstvu.  Potrošnja energije u zgradama može se smanjiti izborom materijala od kojih su sačinjene, analizom i optimiranjem sustava grijanja i hlađenja, poboljšanjem izolacijskih  svojstva vanjske ovojnice…Naravno da i lokacija zgrade ima vrlo bitnu ulogu jer će se energetski različito ponašati zgrada  locirana u Zagrebu ili primjerice u Splitu.

Povećanje toplinske zaštite zgrade

Prva mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu sigurno je povećanje toplinske zaštite zgrade rekonstrukcijom zaštitne ovojnice koja će smanjiti gubitke energije koja “bježi” iz zgrade u okoliš ili prodire iz okoliša u zgradu. Povećanjem izolacije boravak u prostoru je ugodniji jer će u toplinski izoliranom objektu biti ravnomjernija raspodjela temperature zidova, tj. vanjski zidovi neće s unutarnje strane biti neugodno hladni po zimi ili pak vrući po ljetu.

Povećanje toplinske zaštite obuhvaća sve granične plohe između grijanog/hlađenog prostora i vanjskog  prostora, primjerice vanjske zidove, prozore i vrata, ravne i/ili kose krovove, terase itd.  U financijskom smislu, bez obzira je li riječ o obiteljskim kućama ili višestambenim zgradama, pomoć kroz razne oblike sufinanciranja pruža i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Prvi korak u realizaciji energetskih poboljšanja je sagledavanje postojećeg stanja objekta angažiranjem energetskog certifikatora koji će nakon pregleda objekta te potrebnih izračuna izdati energetski certifikat – dokument s podacima o potrebnoj energiji za grijanje objekta, te preporuke što se može napraviti kako bi se smanjila potrebna energija, slika 2.

Ovisno o stanju objekta, moguće su uštede i do 80% trenutačne potrošnje. Bitan je i podatak jedinični period povrata (JPP) kojim će certifikator procijeniti kroz koliko se godina potrebna investicija može vratiti iz ušteda u troškovima energije. Za taj podatak certifikator procjenjuje vrijednost potrebne investicije temeljem trenutačno važećih cijena materijala i radova na tržištu i vrijednost mogućih godišnjih ušteda nakon obavljenog zahvata.

Informacije iz energetskog certifikata

U energetskom certifikatu zgrade se razvrstavaju u energetski “razred” po dva kriterija:

  1. Specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje

Specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje  Q“H,nd  (kWh/m2) daje informaciju koliko toplinske energije po m2 korisnog prostora zgrade je godišnje potrebno za grijanje. Što je zgrada toplinski bolje izolirana, potrebna energija će biti manja te će se zgrada nalaziti u boljem energetskom razredu.

  1. Specifična godišnja primarna energija

Specifična godišnja primarna energija Eprim, (kWh/m2) je računski određena godišnja količina primarne energije po m2 za potrebe zgrade prema kriteriju 1. Kriterij 1 definira potrebnu energiju grijanja neke zgrade, a primarna energija iz kriterija 2. određuje koliko za to morate uložiti nekog primarnog energenta, tj koliko će to u konačnici koštati. Primarna energija je oblik energije uzet iz prirode bez pretvorbe ili procesa transformacije. Primarna energija stambenih zgrada obuhvaća energiju za grijanje, pripremu potrošne tople vode i ventilaciju/klimatizaciju.

Poboljšanjem toplinske izolacijom zgrade smanjuje se godišnja potrebna za toplinskom energijom nekog prostora za grijanje, pa se tako zgradi treba „dovesti“ i manje primarne energije. No primarnu energiju se može  dodatno smanjiti i primjenom:

  • učinkovitijih uređaja sustava grijanja, hlađenja i ventilacije
  • električnih uređaja boljeg energetskog razreda (s manjom potrošnjom energije)
  • obnovljivih izvora energije.

Primjer: Za neki prostor koji treba neku količinu toplinske energije može se smanjiti količina godišnje primarne energije npr. zamjenom postojećeg konvencionalnog plinskog kotla novijom generacijom kondenzacijskog kotla koji ne koristi samo energiju koja se oslobađa izgaranjem, nego i toplinu uslijed kondenzacije vodene pare sadržane u dimnim plinovima, čime se omogućuje veća iskoristivost plina te poboljšava učinkovitost stvaranja pretvorbe u toplinsku energiju za  10 do 15 %. To će rezultirati manjom potrošnjom plina za isti osjećaj topline u zgradi ali i slijedno manjim troškovima za plin!

 Zaključak

Odabir grijanja koje koristi ili djelomično koristi obnovljive izvore energije najbolji je izbor u pogledu povećanja energetske učinkovitosti. Ovisno o vrsti zgrade (obiteljska kuća ili višestambena zgrada), obnavljanju ili novogradnji, lokaciji zgrade i dostupnosti energenata promišljate i odlučujete se investirati u sustav koji će najbolje odgovarati potrebama i koji uz sve zadane uvjete ima i optimalni period povratka investicije.

Većim udjelom obnovljivih izvora energije za grijanje smanjuje se količina energije koju kupujemo. U obnovljive izvore energije ubraja se sunčeva energija, vjetar, energija vode (rijeka, plime i oseke),  biomasa te geotermalna energija. Europska unija u sektoru zgradarstva potiče uporabu energije iz obnovljivih izvora kako kod novih, tako i kod obnovljenih zgrada. Razvijanjem područja  obnovljivih izvora energije otvaraju se nova radna mjesta. Većim udjelom primjene lokalnih obnovljivih izvora energije izravno se smanjuje lokalna proizvodnja stakleničkih plinova, a postiže se i smanjenje uvoza energije i energenata.

U sljedećem nastavku upoznat ćemo se načinom djelovanja dizalica topline. Nastojat ćemo pisati jednostavno i razumljivo. Do tada, ako vas zanimaju ova ili slične teme, neke od odgovora sigurno ćete moći pronaći i na našem stručnom portalu.

[email protected]

urednik stručnog časopisa Korak

Je li vam ovaj tekst pomogao?
Dislike 0
Pogleda: 199