Europski zeleni plan – strategija rasta EU

Vrijeme čitanja: 1 min

Glavni razlozi za donošenje Europskog zelenog plana

Europska unija i cijeli svijet danas se suočavaju s gorućim klimatskim i okolišnim izazovima, slika 1. Zato je najveći prioritet Europske unije plansko pretvaranje ovih izazova u jedinstvenu priliku za njihovo sustavno rješavanje.

To je ujedno glavni zadatak i najveća odgovornost ove generacije jer je ona posljednja generacija koja odlučno može utjecati na daljnji smjer razvoja i razmjere posljedica klimatskih promjena. S tim ciljem Europska unija je osmislila i predstavila Europski zeleni plan.

Ključni ciljevi koje EU želi ostvariti Zelenim planom

 Zeleni plan od kraja 2019. predstavlja novu strategiju rasta EU, slika 2. Novom strategijom se EU želi preobraziti u pravedno i prosperitetno društvo s modernim,  učinkovitim upravljanjem resursima i konkurentnim gospodarstvom u kojem 2050. godine neće biti neto emisija stakleničkih plinova i u kojem gospodarski rast nije povezan s porastom upotrebe resursa.  Istovremeno, želi se zaštititi, očuvati i povećati prirodni kapital EU-a te zaštititi zdravlje i dobrobit građana od rizika povezanih s okolišem i utjecaja okoliša na njih.

Zakonodavni paket “Spremni za 55”

Europski zeleni plan je niz razrađenih putokaza za postizanje klimatske neutralnosti Europe do 2050. godine. Osnovni putokaz je uspostava pravnog okvira za klimu i prvog europskog, pravno obvezujućeg propisa o klimi za sve države članice EU-a. Tim tragom Europska komisija je u srpnju 2021. predstavila cjeloviti zakonodavni paket “Spremni za 55”, koji će Europi omogućiti postizanje ciljeva Europskog zelenog plana. Broj 55 se ovdje odnosi na cilj ubrzanog i odlučnog smanjenja emisija stakleničkih plinova za najmanje 55 % do 2030. godine odnosno na doprinos ublažavanju klimatskih promjena. Ovaj zakonodavni paket, obuhvaća reviziju svih relevantnih zakona povezanih s energetskom učinkovitošću, obnovljivim izvorima energije, Europskim sustavom za trgovanje emisijama stakleničkih plinova (eng. European Trading System, ETS), mehanizmom za graničnu prilagodbu emisija ugljika te emisijom CO₂ za nove osobne automobile i laka gospodarska vozila, slika 3.

Provedba Europskog zelenog plana

Europski zeleni plan je i sastavni dio strategije Europske komisije za provedbu UN-ovog Programa održivog razvoja do 2030. (Agenda 2030: Promijenimo naš svijet) i strategije za ostvarenje 17 globalnih ciljeva održivog razvoja do 2030. godine. Komisija je u provedbi Zelenog plana smjestila održivost i dobrobit građana u središte ekonomske politike, a ciljeve održivog razvoja u središte donošenja politika i djelovanja EU-a, slika 4.

Matija Hlebar, 12.rujna 2022.

Je li vam ovaj tekst pomogao?
Dislike 1
Pogleda: 171