Isklopna karakteristika FID sklopke

Vrijeme čitanja: 3 min

Prethodno smo ovdje opisali različite tipove FID sklopki a, sada ćemo se osvrnuti na njihove isklopne karakteristike koje će nam pomoći u pravilnom odabiru sklopke ovisno o pred nas postavljenim zahtjevima.

IEC/EN 61008 standard za RCD (FID) sklopke propisuje da ona mora isklopiti u slučaju kada se diferencijalna struja nalazi između 50% i 100% nazivne diferencijalne struje.

U zelenom području…

…imamo prikaz djelovanja standardne FID sklopke (General Type). Na apscisi imamo diferencijalnu struju (struju greške) dok je na ordinati prikazano vrijeme isklopa (vrijeme reakcije) FID sklopke.

Standardne FID sklopke (General Type) nemaju definirano minimalno vrijeme okidanja. Kod njih je definirano samo maksimalno vrijeme unutar kojeg FID sklopka mora odreagirati.

NAPOMENA: Važno je napomenuti da smo tu kao primjer uzeli standardnu FID sklopku sa nazivnom diferencijalnom strujom 30mA. Ali, da smo uzeli bilo koju drugu nazivnu diferencijalnu struju krivulja bi bila ista (krivulja je ista za sve FID sklopke koje su istog tipa).

  • Maksimalno vrijeme reakcije kod nazivne vrijednosti diferencijalne struje iznosi 300ms
  • Ako imamo dvostruku vrijednost diferencijalne struje (60mA) tada ona smije izbaciti najkasnije za 150ms.
  • Ako je diferencijalna struja 5 puta veća od nazivne diferencijalne struje, dakle 150mA, onda standardna RCD sklopka mora odreagirati najkasnije za 40ms.

U narančastom području…

…imamo prikaz djelovanja FID sklopke tip G. Na apscisi imamo diferencijalnu struju (struju greške) dok je na ordinati prikazano vrijeme isklopa (vrijeme reakcije) FID sklopke.

Ako promatramo FID sklopke tip G sa nazivnom diferencijalnom strujom od 30mA.

  • Iz grafa vidimo da će FID sklopka tip G pri struji greške od 30mA isklopiti u vremenu od 10 do 300ms. Dakle, ima neko vrijeme tolerancije (10-300ms), ali će isklopiti najkasnije za 300ms.
  • Ako imamo dvostruku vrijednost struje greške (60mA) tada ona smije odreagirati u vremenu od 10 do 150ms.
  • Ako je struja greške 5 puta veća od nazivne struje greške, dakle 150mA, onda FID sklopka tip G mora odreagirati u vremenu od 10 do 40ms.

Primijetite da sklopke tipa G neće isklopiti ako je struja greške kraćeg trajanja od 10 ms.

 

NAPOMENA: Važno je napomenuti da smo tu kao primjer uzeli FID sklopku od 30mA (Tip-G), ali da smo uzeli bilo koju drugu nazivnu diferencijalnu struju krivulja bi bila ista (krivulja je ista za sve FID sklopke koje su istog tipa).

Primijetite da standardne sklopke nemaju vremensko ograničenje (vremensko zatezanje) kod reakcije na pojavu diferencijalne struje što znači da može doći i do možda brojnih, realno nepotrebnih isklapanja.
Ova neželjena isklapanja najčešće se događaju prilikom atmosferskih pražnjenja (grmljavina) ali mogu biti uzrokovana i nekim drugim kratkotrajnim “smetnjama” u mreži.
Kako bismo izbjegli nepotrebna isklapanja pogotovo na udaljenim instalacijama (vikendice, bazne stanice mobilne telefonije, razne udaljene postaje…) ugrađujemo FID sklopke tip G.

U plavom području…

…imamo prikaz djelovanja FID sklopke tip S. Na apscisi imamo diferencijalnu struju (struju greške) dok je na ordinati prikazano vrijeme isklopa (vrijeme reakcije) FID sklopke.

Ako promatramo FID sklopke tip S sa nazivnom diferencijalnom strujom od 100mA.

  • Iz grafa vidimo da će FID sklopka tip S pri nazivnoj diferencijalnoj struji od 100mA isklopiti u vremenu od 130 do 500ms. Dakle, ima neko vrijeme tolerancije (130-500ms) ali će isklopiti najkasnije za 500ms.
  • Ako imamo dvostruku vrijednost struje greške (200mA) tada ona smije odreagirati u vremenu od 60 do 200ms.
  • Ako je struja greške 5 puta veća od nazivne struje greške, dakle 500mA, onda RCD sklopka tip S mora odreagirati u vremenu od 50 do 150ms.

Primijetite da sklopke tipa S neće isklopiti ako je struja greške kraćeg trajanja od 40 ms.

NAPOMENA: Važno je napomenuti da smo tu kao primjer uzeli FID sklopku od 100mA (Tip-S), ali da smo uzeli bilo koju drugu nazivnu diferencijalnu struju krivulja bi bila ista (krivulja je ista za sve FID sklopke koje su istog tipa).

Prema evropskim normama propisano je da glavna FID sklopka u strujnom krugu (prva) mora biti Tip-S, odnosno SELEKTIVNA, što je i glavni preduvjet selektivnosti.
Ona ima vremensko zatezanje reakcije od minimalno 40ms i ona je jedina prikladna za serijsko spajanje sa drugim FID sklopkama.
Zbog postizanja selektivnosti (slika ispod) glavna FID sklopka mora imati nazivnu diferencijalnu struju koja je 3 puta veća od nazivne diferencijalne struje FID sklopke ugrađene „ispod“ nje.
Npr. ako u strujnom krugu imamo FID sklopku nazivne diferencijalne struje 30mA, onda glavna FID sklopka mora biti 3 x 30mA=90mA odnosno, glavna FID sklopka mora biti od 100mA.

Je li vam ovaj tekst pomogao?
Dislike 0
Pogleda: 1345