Izvještavanje poduzeća o okolišnim, društvenim i upravljačkim čimbenicima poslovanja

Vrijeme čitanja: 2 min

Poduzeće u svom organiziranom i ustrojenom djelovanju svojim upravljačkim poslovnim odlukama nesumnjivo utječe na okoliš i društvo u kojem djeluje. Danas je javna svijest društva na razini da svaki razvoj, kao osnovni cilj poduzeća, smije biti jedino održiv razvoj, dakle razvoj koji neće ugroziti nove generacije. Uspostavljen je početni zakonodavni okvir o obavezi nefinancijskog izvještavanja, tj. o izvještavanju o održivom razvoju poduzeća. Takvo javno i transparentno izvještavanje ima za cilj daljnje povećanje razine javne svijesti društva, a posebno i usmjeravanje financijskih institucija prema financiranju održivog razvoja.

Što je održivi razvoj gospodarstva?

Održivi razvoj je razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjih generacija bez ugrožavanja sposobnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe, slika 1.

U sklopu inicijative za održivi razvoj gospodarstva određene su tri osnovne skupine ciljeva koji se žele postići:

  • okolišni (eng. environmental, E)
  • društveni (eng. social, S)
  • upravljački (eng. governmental, G).

Iz ove tri skupine ciljeva izniknula je kratica ESG. Pri tome, okolišni ciljevi E zauzimaju posebno važno mjesto u postizanju održivog razvoja gospodarstva zbog postojeće klimatske krize koja predstavlja jedan od najvećih izazova za dugoročnu konkurentnost gospodarstva. U tom smislu, konkretno u Europskoj uniji prepoznata su dva strateška cilja: održivost razvoja i tranzicija na nisko-ugljično gospodarstvo.

Što je održivo financiranje i održivo ulaganje?

Održivo financiranje i održivo ulaganje je proces koji započinje prije samog financiranja i ulaganja. To je proces razmatranja i uzimanja u obzir okolišnih E, društvenih S i upravljačkih G čimbenika u poslovanju poduzeća, prije i prilikom donošenja odluke o financiranju, ulaganju ili davanju ulagačkog savjeta, slika 2.

Ključnu ulogu u postizanju održivosti razvoja i tranzicije na nisko ugljično gospodarstvo koje će biti i otporno na klimatske promjene imaju poduzeća i financijske institucije. Zato je i već danas i ubuduće najvažniji zadatak financijskih institucija (banaka, osiguranja, mirovinskih fondova, „rejting“ agencija i sl.) usmjeriti kapital u pravcu održivog financiranja i ulaganja kojima se podržavaju ciljevi održivog razvoja.

Održivo financiranje je financiranje prema poduzećima i ulaganje u poduzećima u projekte koji će unaprjeđivati ili mijenjati postojeće poslovne modele s ciljem postizanja veće razine održivog poslovanja. U svakodnevnoj poslovnoj praksi se zbog toga pojavljuju sljedeći izazovi:

  • utvrđivanja koje se ulaganje može smatrati ulaganjem u održivi razvoj i u kojoj mjeri
  • sprječavanja ulaganja u poduzeća koja koriste „manipulativni zeleni marketing“ (eng. green washing)
  • usklađenja različitih ESG normi i okvira obaveze izvještavanja, definicija i procesa koje su za svoje potrebe razvili brojni sudionici na financijskim tržištima.

Što je ESG izvještavanje?

ESG izvještaj poduzeća je dio nefinancijskog izvještaja poduzeća koji sadrži relevantne ESG čimbenike te usporedive, pouzdane i razumljive podatke o istima. S ciljem postizanja održivog razvoja gospodarstva, Europska unija uvodi obvezu ESG izvještavanja kojom potiče na uzajamno djelovanje financijske institucije i poduzeća u smjeru održivog razvoja poslovanja.

Da bi financijske institucije mogle usmjeriti tokove kapitala u pravcu održivih ulaganja moraju imati transparentan uvid u relevantne okolišne, društvene i upravljačke  čimbenike u poslovanju poduzeća. Upravo ESG čimbenici i procjena utjecaja poduzeća na parametre održivog razvoja  moraju postati okosnica odluka financijskih institucija u procesu odlučivanja o financiranju nekog projekta ili ulaganja u poduzeće.

ESG izvještavanje predstavlja neophodnu poveznicu i platformu za zajedničko djelovanje financijskih institucija i poduzeća na putu prema nisko ugljičnom gospodarstvu otpornom na klimatske promjene, tj. prema održivom svjetskom gospodarstvu.

Matija Hlebar

Je li vam ovaj tekst pomogao?
Dislike 0
Pogleda: 241