LED rasvjetne trake

Vrijeme čitanja: 3 min

Rasvjetne trake sa svjetlećim diodama (LED) pri nabavi dolaze namotane u kolut duljine 5 m, a na krajevima se nalaze priključni kabeli u duljini 0,5 m (slika 1). Na samoj traci je otisnut napon na koji se traka priključuje. Na pozadini trake je obostrano ljepljiva folija kojom se traka pričvršćuje na nosač. Najčešće dolaze sa stupnjem zaštite IP43. U tom stupnju zaštite nisu predviđene za montažu ‘van na otvoreno’. Izravno Sunčevo zračenje stvara nepoželjnu toplinu i svojom ultraljubičastom komponentom s vremenom mijenja prozirnost termoskupljajućeg zaštitnog bužira u kojem se nalazi LED traka, a time i samu boju i intenzitet svjetlosti LED trake.

Sve tehničke članke na temu “LED rasvjetne trake” pronađite ovdje.

Za rad s LED trakama i čitanje kataloških podataka potrebno je znati tek nekoliko osnovnih svjetlotehničkih pojmova kao što su: svjetlosni tok, osvijetljenost, uzvrat boje i temperatura boje. Svjetlosni tok je svjetlost koju izvor svjetlosti daje u cjelokupni prostor u vidljivom dijelu spektra, a jedinica za svjetlosni tok je lumen (lm). Svi smo iskustveno naučili na svjetlost klasičnih žarulja sa žarnom niti i znamo kako svijetli žarulja od 25, 40, 60, 75 ili 100 W. Stoga tablica na slici 2 može poslužiti za dočaravanje odnosa veličina i posebno je korisna jer većina ipak neće pri kupnji LED izvora svjetla ili LED trake moći primijeniti svjetlotehnički proračun. Osvijetljenost je omjer svjetlosnog toka koji pada na određenu površinu i te površine, a mjeri se u luksima (lx). Norme određuju kolika je zahtijevana osvijetljenost za određenu djelatnost.

Ako se želi zadovoljiti neka norma, naravno, potrebno je provesti svjetlotehnički proračun. No, ako niste u prilici provesti proračun, nitko ne brani da opet prema tablici sa slike inženjerski promislite na osnovu iskustva kako bi na nekoj poziciji svjetlila klasična žarulja određene snage i ‘koliko bi to svjetla bilo’…
Uzvrat boje je učinak svjetlosti na izgled obojenosti predmeta koji ta svjetlost osvjetljava. Vrednuje se indeksom uzvrata boje koji može imati maksimalnu vrijednost 100 (eng. CRI, color render index). Pri tome, ako ste u nedoumici, više je bolje, a prihvatljive vrijednosti su od 80 na više!

Temperatura boje označava boju izvora svjetlosti usporedbom s bojom svjetlosti koju zrači idealno crno tijelo. Temperatura idealnog crnog tijela u kelvinima (K), pri kojoj ono emitira svjetlost kao mjereni izvor, naziva se temperaturom boje tog izvora svjetlosti.

Uobičajeno se LED trake mogu dobiti u četiri osnovne izvedbe bijele boje, kako prikazuje slika 3. (gore):

  • UWW (ultra warm white) – ultratopla bijela boja: 2500 – 2700 K
  • WW (warm white) – topla bijela boja: 2900 – 3200 K
  • NW (neutral white) – neutralna bijela boja: 3900 – 4000 K
  • CW (cold white) – hladna bijela boja: 5500 – 6500 K

Svaka od te četiri trake izvedbe bijele boje proizvodi se i u pet dodatnih izvedbi, pri čemu pojedinu izvedbu karakterizira svjetlosni tok izražen u lm/m, odnosno snaga koja je potrebna za napajanje cijelog koluta od 5 m.
Tih pet izvedbi prikazano je na slici 4. Sve te trake imaju CRI > 90. Trake imaju naziv prema snazi koju trebaju za pogon.

Na slici 5 je prikazan kolut 72 DW trake, pri čemu oba elementa svijetle istim intenzitetom, dok na malim sličicama u donjem dijelu ilustracije svijetli samo po jedan element, pokazujući nam moguće ekstreme ostvarivih boja. Osim 72 DW, postoji i izvedba 115 DW, a razlika je u snazi koju traka treba pri radu, odnosno u intenzitetu svjetlosnog toka koji je njome ostvariv.

Na posve istom načelu kao DW, dakle kombiniranjem ultratoplo bijelih LED elemenata, ali sada s čisto žutim monokromatskim LED elementima dobiva se još ‘toplija’ svjetlost, odnosno traka Dynamic home. Proizvodi se u dvije izvedbe po snazi: DH 77 i DH 115. DH trake prikazane su na slici 6.
Ako ste pomislili da je tu kraj, evo još jedne trake 115 RGBW koja je kombinacija jednog bijelog LED elementa i jednog RGB (crveno-zeleno-plavog) LED elementa (slika 7). Pri tome bijeli LED može biti u izvedbi UWW, WW ili NW.

Ostale su nam još za upoznati ‘čiste’ RGB LED trake. Tako postoji ’36 RGB’ (slika 8). Uz to, tu je i izvedba ’72 RGB’, pri čemu je razlika opet u snazi, odnosno u ostvarivom svjetlosnom toku. I konačno postoje i jednobojne trake u četiri boje: crvena, zelena, plava i žuta. Pri tome imamo na raspolaganju samo jednu snagu (slika 9).

Primijetite da uz tu paletu LED traka zapravo postajete umjetnik u rasvjeti. Kao onda u osnovnoj školi kada ste dobili vodene bojice na likovnom odgoju. Ostaje samo zapitati se gdje je granica tehnike i umjetnosti? Rasvjeta je sigurno područje gdje se te dva područja, zahvaljujući i LED trakama, posve sigurno isprepliću… No, da bi LED trake svijetlile, moraju se nekako i pričvrstiti, o čemu je riječ i jednoj od narednih objava.

LED TRAKE U INTERNET TRGOVINI

Je li vam ovaj tekst pomogao?
Dislike 0
Pogleda: 119