LED trake | montaža

Vrijeme čitanja: 3 min

U prethodnoj objavi upoznali smo razne tipove LED traka. LED trake pakirane su u kolutima po 5 m i na poleđini imaju samoljepivu traku. LED traku je potrebno pričvrstiti na metalnu podlogu kako bi se razvijena toplina u LED elementima mogla odvesti u okolinu i tako osigurati očekivana dugovječnost LED trake.

Sve tehničke članke na temu “LED rasvjetne trake” pronađite ovdje

Katalog LED TRAKE I PRIBOR, ed. 2016/17, (316 stranica) na njemačkom i engleskom jeziku

preuzmi pdf

U ovoj objavi upoznat ćemo detaljnije metalne profile u koje se montiraju LED trake čime se osigurava nužno hlađenje. Sustav profila i popratne opreme omogućava jednostavnu ugradnju LED traka u namještaj, ugradnju u šuplje zidove (gips-karton) kao i u vlastito kreirana rasvjetna tijela.

Na primjeru LBF profila pokazat ćemo što sve zapravo spada u opremu uz profil vezano na montažu LED trake, a onda ćemo slijedno predstaviti razne vrste profila imajući na umu da se i za te profile, sve prateće elemente može potražiti u katalogu. Na slici 1. (dolje) uočimo profil okružen crveno. Nabavlja se u duljini od 2m.

Izrađen je od eloksiranog  aluminija. Profil svojim dimenzijama određuje širinu trake koja se u njega može zalijepiti. U katalogu se nalazi posebno upozorenje, ako se neke trake ipak ne smiju staviti u profil, iako odgovaraju po ovom jednostavnom kriteriju širine profila koji ograničava širinu LED trake. Profil se bočno zatvara krajnjim poklopcima koji prate formu pokrova pojačavajući tako mehaničku vezu profila i pokrova. Jedan krajnji poklopac posjeduje prorez za prolaz priključnih kabela. Profil se montira na podlogu najčešće vijcima, uskočnim pričvrsnicama, ovjesnim priborom ili obostrano ljepivom trakom.

No najvažniji element uz profil je svakako pokrov. LED traka u profilu pokriva se pokrovom koji osigurava mehaničku zaštitu LED trake, ali i preobličava optičko djelovanje svjetlosti što izlazi iz LED trake. Pokrov se izvodi iz termoplastičnog materijala: polimetilmetakrilat (PMMA). Ovaj materijal se naziva još i umjetno ili akrilno staklo, a jedan od široko poznatih komercijalnih naziva mu je „plexiglas“. Poznat je još iz prve polovice 20. stoljeća. To je prozirna ili aditivima zamućena termoplastika, gustoće oko 1,1g/cm3, boljih fizičkih svojstava od običnog stakla u svemu osim otpornosti na temperaturu (talište stakla je oko 900°C, a PMMA-u pri 200°C kada postaje gumenast i savitljiv). Može se odlično obrađivati, a lijepi se cijanoakrilatom (cijanofix, super ljepilo).

Pokrovi mogu imati razne oblike prikazane na slici 2. Tamo gdje se želi omeđiti prolaz svjetlosti, postoji i aluminijski poklopac. Za sve oblike pokrova postoji i odgovarajući bočni poklopac profila.

Pokrovi mogu biti izvedeni kao prozirni ili mliječno zamućeni. Zamućenje pokrova primjenjuje se kako bi se prikrio točkasti karakter svjetla LED trake. Kako to izgleda prikazano je na slici 3 (dolje).

Profili se proizvode za tri glavne grupe primjene: ugradnju u namještaj, ugradnju u šuplji zid i za realizaciju vlastitih rasvjetnih tijela.
Profili serije LB, prikazani na slici 4. i 5. namijenjeni su za ugradnju u namještaj, primjerice pri opremanju trgovina. Dimenzijom 19mm mogu idealno poslužiti za montiranje na rubove ploča, odnosno u izreze istih (LBF, LBU, LBR, LBI profili). Profil LBE će poslužiti za dinamiziranje vodoravnih ili okomitih kutova. LBK +LBS profil omogućava usmjerenje svjetlosti LED trake u željenim podesivim kutovima (0, 15, 30, 45, 60 stupnjeva).

LBV profil za zidnu montažu može osvjetljavati čak s dvije strane pri čemu ima i prostor za skrivanje priključnih kabela.

Detalj montaže LBU profila je prikazan na slici 6.

TB serija profila s naglašenom dimenzijom 12,5mm, odnosno 25 mm, je predviđena za suhu gradnju gips kartonskim pločama. Profili se pričvršćuju direktno na noseću podkonstrukciju gips kartonskih ploča. Kod dubljih profila moguće je ubaciti jednu dodatnu Al metalnu traku (TBR, TBI, TBW) pri čemu se LED traka montira na ubačenu metalnu traku, a prostor ispod metalne trake može poslužiti za provlačenje priključnih kabela. TBW profil je predviđen za montažu na zid i može odavati svjetlo s čak tri strane. SPL profil je predviđen za montažu u kut (slika 8.).

Profili SL serije služe za realizaciju vlastitih rasvjetnih tijela. Za njih je karakteristično da su veće širine i dubine tako da u sebe mogu primiti i izvor za napajanje LED trake do dimenzija 52 x 34mm. Na slici 9. je vidljivo kako je pokrov SLA i SLI profila izveden kombinirano s aluminijskim i PMMA pokrovom: iznad izvora je postavljen aluminijski pokrov, a iznad LED traka je postavljen PMMA pokrov. Također u profil je moguće uložiti plosnate Al trake i tako dobiti razne visine montaže LED traka, kao i odvojen prostor za vođenje kabela. Uslijed širine profila moguće je ugraditi do 3 trake paralelno. Uz pomoć SLR profila (slika 10.) je moguće ostvariti smjer osvjetljenja i dolje i gore. Također i u taj profil se može ugraditi izvor za napajanje LED trake. Slično rješenje prikazano je i na slici 11. s MFR profilom koji pak osigurava i osvjetljenje dolje i gore, smještaj izvora, ali i poseban prostor za vođenje kabela.

Zaključno s ovim nastavkom prošli smo i izbor i montažu LED traka i to od montaže u jednostavne profile do kreiranja vlastitih rasvjetnih tijela. U sljedećem nastavku „pustit ćemo struju“, tj. krećemo u otkrivanje značajki izvora za napajanje LED traka i samo priključenje LED traka na izvor. U posljednjem nastavku serije opisat ćemo uređaje za upravljanje intenzitetom svjetlosti LED traka.

Sve o LED trakama i priboru možete pronaći i u našem videu: ovdje.

Je li vam ovaj tekst pomogao?
Dislike 0
Pogleda: 157