LFP baterije u praksi – opis rješenja brodice Šibenik 800 (5.dio)

Vrijeme čitanja: 7 min

Uvod

U prethodnim nastavcima opisani su detalji rješenja primjene LFP baterija za bateriju opće namjene u novogradnji dvije brodice Šibenik 800  zahvaljujući susretljivosti vlasnika brodogradilišta Dunkić d.o.o.  i investitora. Ovo ljeto obje brodice su plovile svoju prvu sezonu. Jedna je plovila od Šibenika do Istre i natrag. U ovom nastavku je opis podešenja komunikacijsko-nadzornog računala Cerbo GX čime se odgovara na brojna vaša pitanja i ciljano zaključuje predstavljanje rješenja brodice Šibenik 800.

Podešenje Cerbo GX računala

U prošlom nastavku objašnjena je namjena nadzornog računala Cerbo GX u instalaciji za lokalni i udaljeni nadzor rada komponenata sustava. Za komunikaciju čovjeka i nadzornog računala Cerbo GX na brodici služi  GX touch 50 zaslon osjetljiv na dodir. Za udaljeni uvid u sustav, Cerbo GX preko GSM modema dostavlja  podatke u vremenskom ritmu uzorkovanja izabranih signala na VRM portal (Victron remote management). Pristup VRM portalu je besplatan i na njemu se pohranjuju podaci kroz 6 mjeseci. Čak i ako Cerbo GX „izgubi“ internet vezu podaci nisu izgubljeni, spremaju se u internu memoriju Cerbo GX uređaja i po uspostavi internet veze podaci se automatski pohranjuju na VRM portal. Pri puštanju u pogon komponente sustava dohvaćaju se i parametriraju pomoću Victron connect aplikacije na pametnom telefonu preko Bluetooth sučelja. Tako su na brodici, još u radioni podešeni: BMV712 smart nadzornik baterija, MPPT smart regulator punjenja, Battery protect smart sklopka i Orion  smart DC/DC pretvarači. Po parametriranju telefonom komponente sustava spremne su za rad. Podešavanje uređaja Cerbo GX je tek neznatno složenije.

U aplikaciji Victron connect preko Bluetooth sučelja na pametnom telefonu pronalazi se Cerbo, slika dolje. Preko Settings-a (1) prijavljuje se na lokalnu mrežu (2). Potom se otvara instalacija na VRM portalu (3) za što je potrebno je imati svoj otvoreni račun na portalu i na njega se prijaviti (4).  VRM portal vidi novi uređaj. Prvo podešenje se najkomfornije odrađuje preko VRM portala i funkcije Remote console na VRM portalu. Na zaslonu računala se tako pojavljuje slika zaslona GX touch 50 uređaja i preko nje se podešava uređaj. Podešenje Cerbo GX-a na računalu na stolu u uredu je ugodnije od podešenja preko GX touch 50 zaslona osjetljivog na dodir na brodici! Vrlo vjerojatno i vrlo često ćete upravo s tog računala preko VRM portala udaljeno pratiti svoju instalaciju. Prilikom podešenja preko računala pri ruci je odmah i odgovarajući on-line priručnik za Cerbo GX. Preko VRM portala moguće je obaviti  prvo podešenje i preko pametnog telefona spojenog na Internet, opet iz udobnosti doma ili ureda.

Ulaskom u zaslone Cerbo GX-a može se činiti kako se radi o „moru“ parametara. Zato će se pojasniti koraci podešenja do one mjere do koje je bilo potrebno mijenjati inicijalne postavke. Ono što je promijenjeno označeno je zelenom kvačicom na slikama, a u opisu izbornika su navedene postavljene vrijednosti. Izbornici su dakako širi i opširniji, no najmerno se opisuje samo ono “važno”.

Izbornik General

 • Access level: User and installer. Služi za razgraničenje ovlasti korisnika i instalatera, nije potrebno mijenjati ako korisnik zna što radi.
 • Remote support: No. Može se postaviti na Yes u slučaju da to traži Victron podrška.
 • Reboot: ponovno podizanje uređaja.
 • Audible alarm: Yes. Ako je Cerbo GX u stanju alarma zbog sebe ili priključenih uređaja oglasit će se zvučno, ako se ne želi zvučna podrška alarmu, postavlja se No.
 • Demo mode: Disabled. Služi samo za izložbe i vježbu, ne odražava stvarni sustav.

Izbornik Firmware

 • Firmware Version: x.xx. Pokazuje se aktualnu verziju Firmware-a.
 • Online updates:
  • Auto update: Disabled. Uređaj neće automatski instalirati novu verziju, može se postaviti na Enabled i tada će se nova verzija instalirati čim se pojavi na internetu. Jednom kada sustav radi i sve je ok, pametno je postaviti ovo na Disabled kako se ne bi ažurirala nova verzija koja može možda stvoriti neočekivane probleme.
  • Update feed: Latest release. Ovako podešen sustav gleda samo službene verzije, ne i test verzije Firmware-a
  • Install firmware from SD/USB: ova se opcija može koristi za instalaciju Firmware-a s microSD kartice ili USB stika (x.swu datoteka)
  • Stored backup firmware: s ovim izborom može se s trenutno aktualne vratiti na prethodno instaliranu verziju Firmware-a.

Izbornik Data @ Time: Intuitivno podešavanje lokalnog vremena

Izbornik Remote console:

 • Disable password check: Password nije potreban za Remote Console pristup
 • Enable password check: Izaberi password za Remote Console pristup
 • Enable on VRM: Yes. Omogućenje pristupa Cerbo GX-u preko Remote Console funkcije na VRM-u
 • Remote Console on VRM-status: pokazuje stanje Remote Console funkcije na VRM-u
 • Enable on LAN: No. Postaviti na Yes ako se želi Remote Console funkcijom pristupiti izravno na Cerbo preko IP adrese s lokalne mreže preko mrežnog preglednika, a bez interneta. Ovo se omogućava samo na poznatim mrežama. Ako se omogući dobro je prije postaviti password.

Izbornik System Setup:

 • System name: Automatic. Može se postaviti vlastito ime instalacije.
 • AC input 1: Izaberite ulaz izmjenične mreže iz generatora, mreže ili obalne mreže; ovo podešenje će postaviti odgovarajući crtež na glavnom zaslonu sustava.
 • AC input 2: Isti izbori kao gore jer sustav može imati dva izvora izmjenične mreže ako to podržavaju ugrađeni uređaji.
 • Monitor for grid failure: Disabled. Sustav može nadzirati gubitak ulaza AC mreže i postaviti alarm dok nema mreže, u našoj primjeni to ne želimo.
 • Battery monitor: Automatic. Izabire se izvor podataka o stanju napunjenosti baterije (State of Charge-SOC). U sustavu je BMV 712 nadzornik baterije i njega sustav s podešenjem Automatic prepoznaje kao najprecizniji mjerni član za SOC. To može biti bitno kada sustav ima više BMV-a, ali i druge uređaje koji mjere SOC.
 • Has DC system: Yes. Za konkretni sustav koji ima DC trošila i/ili DC izvor. Time se postavlja slika na zaslonu koja predstavlja DC razvod i proračunavaju se DC veličine. Razlike između DC veličina koje mjeri nadzornik baterija BMV, dvosmjerni pretvarač Multiplus i regulator punjenja MPPT pripisuju se DC trošilima ili izvorima (primjerice DC pumpa ili alternator). U prikazu tog dijela sustava na zaslonu pozitivne DC vrijednosti znače trošilo, negativne DC vrijednosti znače izvor.
 • Marine MFD App Configuration: Not set. Pripremljena veza s multifunkcijskim zaslonom (primjerice SIMRAD) se ne koristi.

Izbornik DVCC

 • DVCC: No. Ako se omogući DVCC opcija s Yes (Distributed Voltage and Current Control), tada Cerbo GX prelazi iz nadzornog moda u upravljački mod. Ovo se koristi kod „ne Victron“ LFP baterija koje šalju informacije o svom stanju prema Cerbo GX koji prenosi informaciju iz baterija ostalim komponentama sustava, dvosmjernom pretvaraču, MPPT regulatoru i slično.

Izbornik Display & Langugage: Intuitivna podešenja zaslona i jezika prikaza.

Izbornik VRM online portal

 • Logging enabled: Enabled. Cerbo GX dozvoljava prikazivanje na VRM-u.
 • VRM Portal ID: jedinstveni broj koji identificira Cerbo GX i koji se upisuje na VRM portalu pri registraciji instalacije Cerbo GX uređaja.
 • Log interval: 5 min. Ciklus redovnog prijenosa podataka podesiv od 1 minute do 1 dana, svi alarmi i dojave se prenose odmah po događaju.
 • Use secure connection (HTTPS): Yes. Enkripcija-zaštita komunikacije Cerbo GX-a i VRM servera.
 • Last contact: pokazuje vrijeme od zadnjeg prijenosa podataka između Cerbo GX-a i VRM portala.
 • Connection error: pokazuje grešku komunikacije ako postoji.
 • VRM two-way communication:Yes. Omogućava se slanje i primanje podataka s VRM-a, obavezno postaviti ako se želi s VRMa mijenjati parametre na Cerbo GX-u.
 • Reboot device when no contact: Yes. Ako se izgubi kontakt s VRM serverom zbog gubitka Internet veze, Cerbo GX će se restartati i probati uspostaviti vezu.
 • No contact reset delay: (hh:mm). Period nakon gubitka Internet veze do restarta Cerbo GX uređaja kako bi se pokušala pononvno uspostaviti Internet veza.
 • Storage location:Internal. Pokazuje da li postoji priključen stik ili kartica kao dodatno memorijsko proširenje za pohranu podataka, internal znači da se koristi samo interna memorija Cerbo GX uređaja.
 • Free disk space: slobodan memorijski prostor na Cerbo GX uređaju.
 • MicroSD/USB: ako postoji priključeni USB stik ili kartica ovime se može osigurati sigurno vađenje stika ili kartice iz utora.
 • Stored records: broj zapisa koji su spremljeni interno i nisu preneseni na VRM portal. Čim se uspostavi komunikacija podaci se ponovno prenose.

Izbornik Wi-Fi: intuitivan izbornik za spajanje na neku postojeću bežičnu mrežu, Cerbo GX ima ugrađeni Wi-Fi modul. Može se koristiti i vanjski Wi-FI modul većeg dometa. Bežični Wi-Fi pristup je korišten samo u uredu, kasnije se brodici s VRM portala pristupa preko GSM modema i interneta.

Izbornik Bluetooth: intuitivan izbornik za omogućenje i postavljanje lozinke Bluetooth sučelja na Cerbo GX uređaju.

Izbornik GSM: intuitivan izbornik za uspostavljanje rada s Victron GSM modemom opremljenim SIM data karticom.

Pristup parametrima uređaja spojenih na Cerbo GX uređaj preko VRM portala

Još jedna velika prednost primjene Cerbo GX-a  je mogućnost udaljenog pristupa uređajima  spojenim na Cerbo GX. To znači da se može iz primjerice Zagreba promijeniti parametar na brodici koja plovi u dometu Internet signala. To se primijenilo upravo ovo ljeto kada je utvrđeno praćenjem ponašanjem sustava na VRM portalu da ipak jedan od parametara na BMV 712 nadzorniku nije bio podešen kako se mislilo da je podešen pri puštanju u pogon. Bez Cerbo GX-a to se ne bi moglo utvrditi jer tek uvid u dijagrame ponašanja sustava je usmjerio zaključivanje da je mogući izvor nelogičnog ponašanja sustava upravo u BMV 712 nadzorniku. Na papirima i protokolu s puštanja u pogon stajalo je ispravno podešenje parametra, ali u BMV-u je nesvjesno zaostalo tvorničko podešenje parametra! Ovo je sasvim očekivana i vrlo vjerojatna, naravno, neželjena situacija! Prema slici 6. udaljenim pristupom preko VRM portala dohvaćen je BMV nadzornik i u njemu je promijenjen parametar dok se brodica nalazila negdje na pučini. Niti je brodica morala dolaziti u luku, niti je serviser morao „trčati“ na brodicu. Sve je napravljeno iz ureda i bez troška i bez najmanje nervoze, na obostrano zadovoljstvo.

Slika 7. pokazuje korak po korak udaljeno dohvaćanja BMV 712 parametara preko VRM portala. Telefonom ili računalom iz ureda spaja se na Victron connect aplikaciju. U izborniku se izabire VRM portal (1) i na zaslonu se pojavljuju svi GX uređaji na svim vašim instalacijama prijavljeni na VRM portalu. Izabire se Cerbo GX uređaj Šibenik V (2) koji se nalazi na brodici gdje treba promijeniti parametar. Otvara se slika tog uređaja i na njemu se izabere pregled uređaja koji su spojeni na njega  Devices (3). Aplikacija otvara slike BMV 712 nadzornika i MPPT regulatora spojenih u sustav (4). Izabire se BMV 712 nadzornik i dobiva se prikaz zaslona uređaja (5) kao da ste na brodici i spojeni Bluetooth vezom na BMV 712. I sada se može promijeniti bilo koji parametar. To je to, zahvat je učinjen za minutu!

Daljinsko praćenje rada sustava 

Glavni razlog primjene nadzornog računala Cerbo GX, pored upravo opisanog podešavanja parametara i osvježavanja firmware-a uređaja u instalaciji, je daljinsko praćenje rada sustava. Preko već spomenutog VRM portala moguće je iz udobnosti vlastitog doma pratiti trenutno stanje sustava. Na VRM portalu moguće je  pratiti:

 • trenutno stanje sustava u realnom vremenu, slika 8
 • potrošnju i proizvodnju energije, kao i stanje baterije, slika 9
 • izvore energije za napajanje trošila, slika 10
 • usmjeravanje proizvedene solarne energije, slika 11.

Ako se pak želi detaljnije analizirati ponašanje sustava na raspolaganju su detaljni vremenski dijagrami pojedinih varijabli. U pregledu uređaja spojenih u sustav, slika 12, moguće je izabrati pojedine varijable koje su dostupne za taj uređaj, slika 13, i tada pratiti vremenski tijek tih varijabli, slika 14. Svi ovi dijagrami mogu se premještati po zaslonu i skalirati po želji kako bi se što bolje moglo vidjeti neki bitni događaj ili ponašanje. Podaci se također mogu skinuti u CSV tabličnom formatu za potrebe naknadne ili dodatne analize.

Najinteresantnija prednost primjene Cerbo GX nadzornika je uspostavljanje upravljačkog panela na zaslonu udaljenog računala ili telefona. Preko ove funkcije može se pregledavati zaslone prikaza stanja sustava, ali i zaslone svih parametara sustava pohranjenih u Cerbo GX-u, kao da ste na brodici na lokalnom GX touch 50 zaslonu, slika 15. U glavnom izborniku VRM portala za konkretnu instalaciju postoji još niz funkcija, poput primjerice podešavanja dojave alarma preko elektroničke pošte, koje se ipak ovdje neće detaljno prikazivati.

Zaključak

Zaokružen je prikaz rješenja brodice Šibenik 800 s LFP baterijom u funkciji baterije opće namjene. U ovom nastavku smo predstavili parametriranje nadzornog računala Cerbo GX. Ono je moguće lokalno na brodici preko GX touch 50 zaslona osjetljivog na dodir. Moguće je i lokalno na brodici preko pametnog telefona i Bluetooth sučelja. No moguće je i lokalno i udaljeno preko VRM portala. Daljinsko parametriranje Cerbo GX je moguće tako provesti iz udobnosti doma ili ureda. Posebno interesantno je što se preko Cerbo GX računala mogu udaljeno pregledavati i mijenjati svi parametri uređaja spojenih na Cerbo GX. To značajno pojednostavljuje potrebu servisnog zahvata promjene parametara.

[email protected]

 

Je li vam ovaj tekst pomogao?
Dislike 0
Pogleda: 265