Priključni ormarići za plovila

Vrijeme čitanja: 5 min

U prethodnim člancima (Struja za brodove i Schrack sustavi i na moru) dotaknuli  smo povezivanje brodske instalacije s napajanjem na obali i tek neke specifičnosti gledano prvenstveno iz perspektive sigurnosti nautičara i propisnog priključenja plovila na javnu mrežu. Ovaj članak je namijenjen svima onima koji su tu da upravo dospjelim nautičarima i njihovim plovilima stave na raspolaganje i struju i vodu.  Opisat ćemo neka iskustva stečena pri rekonstrukciji  i izgradnji  priključnih ormarića nekoliko luka Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije. Vjerujemo da će iskustva i ideje biti korisne i drugima koji na svojim vezovima za par mjeseci nestrpljivo očekuju novi val nautičara.

Ormarić na pristaništu mora biti projektiran, proizveden, ispitan, postavljen i konačno pušten u pogon od stručnih i ovlaštenih osoba. Ono što se mora naći u ormariću definirano je u normama za električne instalacije gdje su obrađeni i posebni zahtjevi za instalacije u prostorima kakvi su  marine i pristaništa. Tamo su posebno obrađene zaštite što ih mora pružiti priključni ormarić na obali. Sve ovo projektant električkih instalacija će isprojektirati i uključiti u sastav Vašeg ormarića preko kojega ćete priključivati plovila na javnu mrežu.

Ipak, prije no što nastavimo dalje, valjalo bi ponoviti neke od tih zahtjeva koje ormarići moraju zadovoljavati.

Zaštita od izravnog dodira s dijelovima opreme koji su pod naponom izvodi se ugradnjom opreme u zatvorene ormare i korištenjem kvalitetno izoliranih kabela i priključnica odgovarajućeg stupnja zaštite.

No uslijed kvara na izolaciji vodiča, vodič pod naponom se ipak može spojiti na kućište ormarića ili dostupne metalne dijelove ormarića, a koji u redovnom radu nisu pod naponom. Tada govorimo o opasnosti od neizravnog tj. indirektnog dodira dijelova pod napona i stoga i o odgovarajućoj zaštiti od takvog indirektnog dodira. Jedan od načina zaštite od indirektnog dodira dijelova pod naponom izvodi se automatskim isključivanjem napajanja koristeći uređaj nadstrujne zaštite. Uređaj nadstrujne zaštite u priključnom ormariću marine je zaštitni prekidač (majstori ga često zovu automatski osigurač). Slijedeći i najvažniji uređaj za osiguranje zaštite od indirektnog, ali i izravnog dodira, automatskim isklapanjem napajanja u priključnom ormariću marine je zaštitini uređaj diferencijalne struje ili danas prihvaćeni naziv RCD sklopka. Stariji naziv je i FID sklopka. Na svaku priključnicu u priključnom ormariću mora doći posebna RCD sklopka.

Današnja tehnologija omogućava u jednom kućištu realizaciju i zaštitnog prekidača i RCD sklopke pa se onda takav uređaj naziva kombinirani zaštitni prekidač i u njemu su objedinjena opisana svojstva i zaštitnog prekidača i RCD sklopke. Projektant će u projektu provjeriti da se predloženim tehničkim rješenjem zaštite mogu ispuniti predviđene zaštitne funkcije. Sve ove zaštite se po normi podrazumijevaju za priključni ormarić i uvid u njihovu prisutnost i izvedbu u ormariću morate staviti na raspolaganje kao informaciju nautičaru. I to izričito piše u normi!

Dodatnu sigurnost osigurava priključnica s  mehaničkom blokadom (slika 2.). Po spajanju utikača u utičnicu  i uključivanju ručice sklopke, utikač je mehanički zabravljen u utičnici. Tako dok teče struja, nije moguće razdvojiti utikač iz utičnice. Po isključivanju sklopke i izvlačenju utikača iz utičnice, ručica sklopke je mehanički blokirana u isključenom stanju. Tako nije moguće uključiti struju dok nema utikača u utičnici.

No pred vlasnika ili koncesionara priključnog ormarića moderni nautičari, osim normom podrazumijevanih zaštitnih funkcija,  ipak postavljaju i dodatne praktične zahtjeve. Nautičari žele platiti samo ono što potroše, bilo da je riječ o struji, bilo da je riječ o vodi. Nautičari očekuju i krajnje jednostavno rukovanje priključnim ormarićem, a ne da moraju pročitati (i shvatiti) mali roman prije nego dobiju struju ili vodu na plovilu.

Na slici 3. je prikazana principna shema priključnog ormarića. Korisnik-nautičar  mora za korištenje ormarića od osoblja luke, najčešće na recepciji luke, dobiti identifikacijsku karticu. Korisnik prolazi karticom ispred čitača kartica na ormariću. Procesno računalo u ormariću preko čitača kartica prihvaća informaciju o korisniku kartice. Identitet korisnika se provjerava, to jest da li je ta kartica ovlaštena za korištenje ormarića.  Korisnik se tako identificira i ormarić očekuje u slijedećem kraćem vremenskom periodu priključenje nekog priključnog mjesta, bilo vode bilo struje. Kada struja ili voda poteku, tada se podaci brojila povezuju s podacima korisnika u nadzornom računalu na recepciji pristaništa. Tamo se evidentira potrošnja struje i potrošnja vode. Ti podaci o potrošnji energije ili vode su na raspolaganju za kasniji obračun i naplatu potrošnje. Čim se korisnik odspoji iz utičnice, otvara se energetska sklopka struje. Čim korisnik zatvori vodu na slavini, voda prestaje teći i  zatvara  se elektromagnetski ventil vode. Time se ostvaruje najjednostavnije moguće rukovanje ormarićem uz istovremeno prikupljanje informacije o potrošnji vode i struje.

Pametni priključni ormarić osigurava mjerenje potrošnje pojedinog plovila kao i digitalni zapis o intervalu i iznosu same potrošnje. Brojila koja se ugrađuju su sukladna po europskoj MID direktivi iz 2014. godine (engl. Measurement Instrument Direcitve 2014). Ova direktiva regulira umjeravanje brojila po kojima se provodi obračun potrošnje. Brojila sukladna s MID direktivom se umjeravaju u tvornici i takvo brojilo se ne mora dodatno umjeravati pri ugradnji u priključni ormarić. Sva obračunska brojila moraju biti sukladna po MID  direktivi od 30.10.2016. godine. Tvorničko umjeravanje vrijedi 8 ili 16 godina ovisno o tipu. Na brojilu se nalazi CE oznaka, oznaka godine tvorničkog umjeravanja, kao i šifra nadzorne ovlaštene institucije koja kontrolira proces tvorničkog umjeravanja brojila pri proizvodnji brojila.

Kako je „pamet“ u ormaru u stvari program koji se izvodi u procesnom računalu u ormariću, bit će tu prostora i za Vaše posebne lokalne želje. Moguće je izvesti i jednostavni vizualni pregled svih ormarića na udaljenom nadzornom računalu, tabletu ili pametnom telefonu s uvidom u slobodna priključna mjesta u pristaništu kao i uvidom u stanje zaštita ormarića. Nautičar može vidjeti stanje u pristaništu dok je još miljama daleko!

Nautičari nadalje žele brzu reakciju na ispad zaštitnog uređaja u ormariću. Zaštitni element može odraditi isklop plovila s javne mreže, ali sada jao! Gdje je majstor da podigne ručicu zaštitnog uređaja i vrati napajanje plovilu? Pametni priključni ormarić može proizvesti alarm osoblju pristaništa, bilo preko telefona, bilo preko tableta, bilo na zaslonu računala na recepciji. Tako nije potrebno čekati da nautičar dođe prijaviti ispad zaštitnog elementa. Zamislite ugodno iznenađenje vaših gostiju nautičara, kada im zaduženo osoblje izlazi u susret dok se oni tek spremaju prijaviti kvar!

Do 15 pojedinih pristanišnih ormarića (slave ormarići) povezuju se na jedan vodeći (master) ormarić lokalnom žičanom vezom preko CAN računalne sabirnice. Od vodećeg ormarića do usmjernika je uobičajena Ethernet komunikacija izvedena bilo žičanim bilo svjetlovodnim povezivanjem. Na usmjernik se spaja i računalo na recepciji na kojem se može pratiti svaki ormarić pojedinačno, ali i stanje cijelog pristaništa. Na usmjernik može biti spojen i internet pa je tako naše pristanište dohvatno s bilo kojeg računala ili pametnog telefona. Na jedan usmjernik se može postaviti do 256 vodećih ormarića što će brojem sigurno zadovoljiti.

Kako su pristaništa spojena na internet zamislivo je nautičaru pružiti uvid u pristaništa jedne regije. Nautičar očekuje Jadran ispred sebe i uvid u svako pojedino,  barem javno priključno mjesto. To je ovim konceptom sustava koji je tehnološki razradio SCHRACK TECHNIK d.o.o. izuzetno lako ostvarivo. Upravo ovaj koncept prepoznat je u Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije i predstavlja primjer dobre prakse.

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije osjetila je snagu projekta cjelovitog povezivanja svojih luka u jednu cjelinu kao osnovu za osiguranje cijelog spektra sadašnjih i budućih potreba i usluga nautičarima, svojim korisnicima. Na slici 6. su prikazane luke Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije trenutno aktivne u ovom projektu.

Na recepciji luke može se precizno vidjeti stanje zauzetosti, potrošnja i ispravnost svakog ormarića, odnosno priključnog mjesta. Isto se može vidjeti i pomoću programske aplikacije na pametnom telefonu – slika 11. To je posebno korisno kako nautičarima tako i operativnom osoblju luke. Na slikama 12., 13. i 14. prikazani su ormarići u lukama Rogač, Supetar i Vis.

Zaključak

Nekoliko luka Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije opremljeno je sustavom pametnih ormarića za opskrbu plovila strujom i vodom. Nakon nekoliko godina rada sustav ormarića je pokazao svoju izdržljivost u svim vremenskim uvjetima rukovanja. Svojom jednostavnošću autorizacije nautičara-korisnika preko RFID kartice, ormarić je operativno blizak i nautičarima i pratećem osoblju luke. Omogućeni su prikazi luke i stanja zauzeća priključnih mjesta na računalu recepcije luke, a spajanjem na internet i na druga udaljena računala poput  pametnih telefona nautičara, udaljenog računala  lučke uprave itd. Prateći potrošnju priključenih plovila sustav pametnih ormarića prikuplja podatke pomoću kojih se može provesti naplata po potrošnji struje, odnosno vode. Sustav omogućuje i praćenje ispravnosti zaštitnih uređaja pojedinog priključnog mjesta i alarmom prema operativnom osoblju luke skraćuje vrijeme do ponovnog uspostavljanja napajanja plovila.

Iskustva prikupljena na ovom sustavu vrijedilo bi koristiti pri obnavljanju naših brojnih luka, pristaništa i marina. Kako su ormarići zapravo digitalno integrirani na internet, ne postoji zapreka i granica razvoju novih ideja i usluga.

Ako za elektrovozila možemo reći da ih još nema dosta „pa se ne isplati hitra gradnja infrastrukture“, u ovom slučaju gradnja, odnosno modernizacija postojećih luka je obaveza ako želimo već i samo zadržati postojeće nautičare na našim vezovima!

Je li vam ovaj tekst pomogao?
Dislike 0
Pogleda: 94