RCD (FID) sklopke

Vrijeme čitanja: 2 min

Zaštitni uređaji diferencijalne struje (RCD sklopke)

Funkcija im zaštita od električnog udara (od neposrednog i posrednog dodira) te dodatna zaštita (zaštita od požara). Pod neposrednim dodirom se podrazumijeva npr. osoba se uhvati za goli vodič pod naponom, a posrednim dodirom npr. osoba dira vodljive dijelove koji su se pod naponom  našli u slučaju kvara. RCD sklopke se u strujnim krugovima koriste samo kao dopunska zaštita. Ali, ova dopunska zaštita je vrlo bitna. Naime, automatski zaštitni prekidači, imaju funkciju zaštite električne instalacije, dok RCD sklopke imaju funkciju zaštite osobe ili objekta. Dolaze u 2 ili 4-polnoj izvedbi, te diferencijalnim strujama 0.03, 0.1, 0.3 i 0.5A.

Kao i u svim drugim područjima elektro struke, tako i u ovome, Schrack Technik inovacijama na tržištu podiže tehničku funkcionalnost zaštitnih uređaja, te smo lansirali novu grupu proizvoda, RCD seriju PRIORI, čija glavna prednost je kontinuirani prikaz struje greške putem LED dioda na kućištu, čime i prethodno isklapanju daje korisniku „krvnu sliku“ instalacije i uređaja priključenih na istu.

Podjela RCD sklopki

RCD sklopke dijelimo prema više različitih podjela:

 • Postoje RCD sklopke za monofaznu i trofaznu struju, dakle:
  • Dvopolne
  • Četveropolne
 • RCD sklopke možemo (prema IEC/EN 61008) dijeliti na:
  • RCCB – RCD sklopka bez ugrađenog nadstrujnog prekidača
  • RCBO – RCD sklopka sa ugrađenim nadstrujnim prekidačem (dakle, to bi bila KZS-ka)
  • SRCD – RCD sklopka ugrađena u utičnicu
  • PRCD – prijenosna RCD sklopka (npr. ugrađena u produžni kabel)
 • Ovisno o njihovoj reakciji na različite tipove diferencijalne struje RCD sklopke dijelimo na nekoliko tipova:
  • Tip AC – ova RCD sklopka reagira samo kod pojave neželjene sinusne struje i ona se koristi u 90% slučajeva.
  • Tip A – RCD sklopka Tip A uz to što reagira na sinusne struje (isto kao i tip AC) reagira i na pojavu pulsirajućih istosmjernih struja greške koje nastupaju iznenada ili polaganim rastom. Dakle, isklapa sinusne struje ali reagira i ako je izmjenična struja „zaprljana“ sa istosmjernim komponentama, odnosno kad imamo nekakav ne-sinusni signal. Znači kod tipa A ako dođe nekakva istosmjerna komponenta, energija ispod vala je manja i relej to treba prepoznati i odreagirati. Relej je osjetljiviji pa je i RCD sklopka skuplja. Npr. kod uputstava za Miele perilicu rublja piše da treba koristiti RCD Tip A jer ove perilice imaju puno elektronike i onda, uslijed struje greške zbog elektronike se može dogoditi da je ona pulsirajuća ili ima istosmjerne komponente i onda obična RCD tip AC ne bi odreagirala. Ako bi radili u Njemačkoj, Belgiji ili Švicarskoj, morali bi koristiti tip A jer je to normativ u tim zemljama.
  • Tip U – osjetljiva na AC i pulsne DC struje. Karakteristika okidanja prilagođena primjeni sa frekventnim pretvaračima.
  • Tip B – ovo je univerzalno osjetljiva RCD sklopka koja će odreagirati kod svih tipova struje greške: AC, pulsne DC kao i glatke DC.
  • Sve ove navedene diferencijalne struje mogu se pojaviti iznenada ili s nekim polaganim porastom (RCD sklopka tip B će u svim slučajevima odreagirati).
 • Prema vremenu reakcije RCD sklopke dijelimo na:
  • Standardne – nemaju definirano minimalno vrijeme okidanja. Kod njih je definirano samo maksimalno vrijeme unutar kojeg RCD sklopka mora odreagirati.
  • Tip S – RCD sklopka sa vremenskim zatezanjem od min.40ms. Nema lažnog isklapanja (npr. uslijed atmosferskih pražnjenja)
  • Tip G – RCD sklopka sa vremenskim zatezanjem od min.10ms. Nema lažnog isklapanja (npr. uslijed atmosferskih pražnjenja)
Je li vam ovaj tekst pomogao?
Dislike 0
Pogleda: 823