Relej za nadzor faza – UR5P3011

Vrijeme čitanja: manje od 1 minute

Općenito

 • Nazivni napon: 3(N)~400/230V AC
 • Tolerancija: -30% do +30% UN
 • Nazivna potrošnja: 8 VA (0,8 W)
 • Nazivna frekvencija: AC 48 do 63 Hz
 • Radni ciklus: 100%
 • Vrijeme resetiranja: 500 ms
 • Napon ispada: >20% napona napajanja
 • Mjerena varijabla: 3(N)~, sinus, 48 do 63 Hz
 • Mjerni ulaz: (= napon napajanja)
 • Asimetrija: 5% do 25% podesivo
 • kupi u internet trgovini

Nadzor redoslijeda faza

Kada su spojene sve tri faze i asimetrija je manja od podešene, izlazni kontakt releja se prebacuje u položaj uključeno (žuta LED svijetli). Kada se promjeni redoslijed faza izlazni kontakt releja se prebacuje u položaj isključeno (žuta LED ne svijetli).

Nadzor asimetrije

Kada asimetrija premaši vrijednost namještenu na ASYM-regulatoru, izlazni kontakt releja se prebacuje u položaj isključeno (žuta LED ne svijetli).

Nadzor nestanka (ispada) faze

Izlazni kontakt releja se prebacuje u položaj isključeno (žuta LED ne svijetli) kada jedna od tri faze nestane.

Je li vam ovaj tekst pomogao?
Dislike 0
Pogleda: 29