Rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

  • STC WIKI
  • Rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća
Vrijeme čitanja: 1 min

Uvod

Poslovanje svih poduzeća na planetu Zemlji danas se odvija u uvjetima klimatske krize i rastućih rizika klimatskih promjena (klimatskih rizika). Shodno tome, Europski parlament je već krajem mjeseca studenog 2019. godine proglasio klimatsku krizu u Europi i svijetu.

Proglašenjem klimatske i ekološke krize, Europski parlament je jasno izrazio svoja očekivanja prema Europskoj komisiji da ubuduće svi relevantni zakonski i proračunski prijedlozi EU-a trebaju u potpunosti biti usklađeni s:

  • ciljem ograničenja globalnog zatopljenja do 1.5°C
  • smanjenjem emisija stakleničkih plinova za 55 % do 2030. i
  • postizanjem klimatske neutralnosti EU-a do 2050.

Rizici koje donose klimatske promjene

Rizici koje donose klimatske promjene za poslovanje poduzeća svrstavaju se u dvije skupine. Prvu skupinu čine fizički rizici klimatskih promjena, a drugu tranzicijski rizici klimatskih promjena, slika 1.

Fizički rizici klimatskih promjena

Fizički rizici klimatskih promjena su rizici za poslovanje poduzeća koji proizlaze iz fizičkih učinaka klimatskih promjena. Oni se svrstavaju u dvije glavne skupine: akutne fizičke rizike klimatskih promjena i kronične fizičke rizike klimatskih promjena.

Akutni fizički rizici klimatskih promjena proizlaze iz konkretnih događaja, posebno događaja povezanih s vremenom, dok kronični fizički rizici klimatskih promjena proizlaze iz dugoročnijih promjena klime, slika 2.

Akutni fizički rizici klimatskih promjena mogu prouzročiti štetu proizvodnim postrojenjima i poremetiti lance vrijednosti u poslovanju poduzeća. Primjer značenja i mogućih posljedica takvih rizika zorno predočava situacija s kojom se u proizvodnji suočio Volkswagen (VW) zbog šteta od poplava u pogonu svog dobavljača dijelova za motore u Sloveniji.

Izloženost poslovanja poduzeća fizičkim rizicima klimatskih promjena ne ovisi izravno o tome ima li konkretno poduzeće negativni učinak na klimu. Fizička izloženost je stvarnost u kojoj se trenutačno nalaze sva poduzeća.

Tranzicijski rizici klimatskih promjena

Tranzicijski rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeće proizlaze iz prelaska  na niskougljično i klimatski neutralno gospodarstvo otporno na klimatske promjene, slika 3.

Općenito, poslovanje poduzeća s većim negativnim učinkom na klimu bit će izloženije tranzicijskim rizicima klimatskih promjena. Takvo poduzeće će se na putu prema postizanju cilja klimatske neutralnosti do 2050. godine sve češće i intenzivnije suočavati s novim političkim, pravnim, tehnološkim, tržišnim i reputacijskim zahtjevima različitih skupina dionika i to tim više kako će vrijeme »čekanja čuda« prolaziti.

Zaključno

Rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća mogu mogu nastati bilo gdje u lancu stvaranja vrijednosti u poduzeću, ali i u lancu opskrbe i prodaje. Stoga je neophodno da se sva poduzeća što prije informiraju i osvijeste o rizicima klimatskih promjena za svoje poslovanje i potom poduzmu konkretne mjere za upravljanje tim rizicima. Nedjelovanje i ne sudjelovanje u niskougljičnoj tranziciji neće biti dobar izbor.

Matija Hlebar, rujan 2023.

Je li vam ovaj tekst pomogao?
Dislike 0
Pogleda: 97