Struje curenja i FID sklopka

Vrijeme čitanja: 1 min

Struje curenja su one struje koje najčešće nastaju zbog oslabljene izolacije vodiča, prisutnosti filtera odnosno kapaciteta između linijskih vodiča i zemlje.

Ukupna struja curenja je zbroj svih tih struja curenja koje kroz uzemljenje prolaze prema zemlji.

Norma IEC 61140 propisuje najviše dopuštene vrijednosti neželjenih struja curenja za stalno priključene terete kao i za terete priključene preko utikača/utičnica (do 32 A).

Dopuštene vrijednosti neželjenih struja curenja (ovisno o nazivnoj struji uređaja) za uređaje spojene preko 1-fazne ili 3-fazne utičnice iznose:

  • Za uređaje nazivne struje do 4 A maksimalna dopuštena struja curenja je 2mA
  • Za uređaje nazivne struje od 4 – 10 A maksimalna dopuštena struja curenja je 0,5mA / A (npr. za uređaj od 5 A ta struja bi bila 2,5 mA)
  • Za uređaje nazivne struje od 10 – 32 A maksimalna dopuštena struja curenja je 5mA

Neke karakteristične vrijednosti struja curenja kod uređaja su:

  • Računala: 1 do 2 mA
  • Printeri: 0,5 do 1 mA
  • Mali prijenosni uređaji (mikser, fen,…): 0,5 do 0,75 mA
  • Frekventni pretvarači sa ugrađenim B filterom: 5 do 25 mA

Ove neželjene struje mogu dovesti i do neželjenih okidanja FID sklopke.

Ako imamo npr. 10 PC-ja na istom strujnom krugu i ako svaki PC ima curenje (leakage current) od 2mA => 10×2=20mA što znači da FID sklopka od 30mA već smije isklopiti (jer prema normi RCD sklopka smije isklopiti od 50-100% nazivne diferencijalne struje). U strujnim krugovima sa većim brojem računala poželjno je da jedna FID sklopka od 30mA ne štiti više od 4 računala.

 

Preporuka je da struje curenja u jednom strujnom krugu ne prelaze 35% nazivne proradne struje FID sklopke. U slučaju kada ta vrijednost prijeđe 35% preporuča se razdijeliti strujni krug na više podkrugova, te svaki od podkrugova ponovo štititi odgovarajućom FID sklopkom. Preporuka je također da se na dovodu cijeli strujni krug opet štiti sa (glavnom) FID sklopkom. Ta glavna FID sklopka mora biti selektivna (Tip S) odnosno imati vremensko zatezanje reakcije.

Je li vam ovaj tekst pomogao?
Dislike 0
Pogleda: 406