Tranzicijski plan za ublažavanje klimatskih promjena (- plan preživljavanja!)

Vrijeme čitanja: 3 min

Uvod

Unatoč sve brojnijim upozorenjima klimatskih znanstvenika o nesagledivim posljedicama klimatskih promjena u svim područjima života, emisije stakleničkih plinova uzrokovane ljudskim djelatnostima nastavljaju rasti. Veća koncentracija stakleničkih plinova u Zemljinoj atmosferi zadržava toplinu i potiče globalno zagrijavanje. Takav razvoj događaja dovodi ljudsku civilizaciju na nepoznati teren i u neistražene klimatske uvjete za preživljavanje. Diljem svijeta rastu rizici negativnih utjecaja klimatskih promjena na svakodnevni život i poslovanje poduzeća.

Utjecaji poduzeća na klimatske promjene

Poduzeće utječe na klimatske promjene sudjelovanjem u izravnoj ili neizravnoj emisiji stakleničkih plinova, slika 1. Razina utjecaja poduzeća na klimatske promjene razlikuje se od poduzeća do poduzeća i ovisi o nizu čimbenika u poslovnim procesima stvaranja novih vrijednosti u poduzeću.Pritom veličina utjecaja poduzeća na klimatske promjene ponajviše ovisi o:

 • veličini poduzeća
 • vrsti gospodarske djelatnosti
 • geografskoj lokaciji.

Aktivnosti poduzeća za ublažavanje klimatskih promjena

Aktivnosti poduzeća za ublažavanje klimatskih promjena su i aktivnosti koje poduzeće provodi u svrhu smanjenja ili sprječavanja emisija stakleničkih plinova, slika 2.

Nova pravna obveza poduzeća za ublažavanja klimatskih promjena

Krajem 2023. stupili su na snagu novi  Europski standardi za izvještavanje o održivosti (eng. European Sustainability Reporting Standards, ESRS). To je nova pravna obaveza s primjenom već od 1.1.2024., ponajprije za velika poduzeća koja su subjekti od javnog interesa s više od 500 zaposlenih.

Tematski standard Klimatske promjene (ESRS E1) definira ublažavanje klimatskih promjena kao nastojanja poduzeća da ograniči povećanje prosječne globalne temperature na 1,5 °C iznad predindustrijskih razina, u skladu s Pariškim klimatskim sporazumom. Ovaj tematski standard obuhvaća zahtjeve za objavljivanje informacija poduzeća koji se odnose na sedam stakleničkih plinova: ugljikov dioksid (CO2), metan (CH4), dušikov oksid (N2O), fluorougljikovodik (HFC-i), perfluorougljik (PFC), sumporov heksafluorid (SF6) i dušikov trifluorid (NF3). Također, obuhvaća i zahtjeve za objavljivanje informacija poduzeća o tome kako poduzeće rješava zadatak smanjenja svojih emisija stakleničkih plinova te kako prepoznaje i otklanja ili smanjuje utjecaj rizika za poduzeće uzrokovanih klimatskim promjenama.

Sukladno definiranom hodogramu obvezne primjene ESRS-a od strane poduzeća u Direktivi o korporacijskom izvještavanju o održivosti (eng. Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), Korporacijski izvještaj o održivosti bit će obavezan za čak oko 50.000 poduzeća. Tako će se važnost ublažavanja klimatskih promjena proširiti na sva velika, srednja i mala poduzeća koja kotiraju na burzi te poduzeća iz trećih zemalja koja prema definiranim kriterijima imaju značajno poslovanje na području EU-a.

Tranzicijski plan za ublažavanje klimatskih promjena

Tranzicijski plan za ublažavanje klimatskih promjena se odnosi na nastojanja koja poduzeće ulaže u ublažavanje klimatskih promjena, krećući se od stanja u kojem se našlo prema željenom stanju klimatski neutralnog (održivog!) gospodarstva do 2050.  Sukladno definiranim obvezama u tematskom standardu Klimatske promjene (ESRS E1), poduzeće objavljuje svoj tranzicijski plan za ublažavanje klimatskih promjena koji sadrži:

 • način na koji ciljne vrijednosti emisija stakleničkih plinova poduzeća postaju kompatibilne s ograničavanjem globalnog zagrijavanja na 1,5 °C u skladu s Pariškim sporazumom;
 • opis utvrđenih strategija dekarbonizacije i ključnih planiranih mjera za ublažavanje klimatskih promjena, uključujući promjene u portfelju proizvoda i usluga poduzeća kao i usvajanje novih tehnologija;
 • upućivanje na mjere za ublažavanje klimatskih promjena uz objašnjenje olakšanog ulaganja i financiranja poduzeća kojima se podupire provedba tranzicijskog plana, usklađeno s EU taksonomijom; (tj. s EU Uredbom o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja).
 • kvalitativnu procjenu potencijalnih vjerojatnih budućih emisija stakleničkih plinova povezanih s ključnom imovinom i proizvodima poduzeća;
 • za poduzeća čije su ekonomske djelatnosti obuhvaćene EU taksonomijom o ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama, objašnjenje cilja ili planova poduzeća za usklađenje svojih ekonomskih djelatnosti s utvrđenim kriterijima u Delegiranoj uredbi Komisije 2021/2139;
 • informaciju o tome je li poduzeće isključeno iz referentnih vrijednosti EU-a usklađenih s Pariškim sporazumom;
 • način na koji je tranzicijski plan ugrađen u opću poslovnu strategiju i financijsko planiranje poduzeća;
 • informaciju o odobrenju tranzicijskog plana od strane upravljačkih i nadzornih tijela te
 • opis napretka poduzeća u provedbi tranzicijskog plana.

U slučaju da poduzeće ne donese tranzicijski plan za ublažavanje klimatskih promjena obavezno navodi hoće li ga donijeti i, ako hoće, kada će to napraviti.

Zaključno

O uspješnosti ublažavanja klimatskih promjena ovisi očuvanje povoljne klime za život i poslovanje. Poduzeća pritom imaju ključnu ulogu za ublažavanje klimatskih promjena na planetu Zemlji. Stoga se od poduzeća s razlogom očekuje da u svom tranzicijskom planu daju detaljan opis načina na koji će uskladiti svoju strategiju i poslovni model s ograničavanjem globalnog zagrijavanja na 1,5 °C i ciljem prelaska na klimatski neutralno (održivo) gospodarstvo do 2050.

Matija Hlebar

Je li vam ovaj tekst pomogao?
Dislike 1
Pogleda: 105